Prohlášení o ochraně osobních údajů

1 . Ochrana osobních údajů ve zkratce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštěvujete tyto internetové stránky.
Mezi osobní údaje patří jakákoli data, která umožňují identifikovat Vaši osobu. Detailní informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

Sběr dat na webových stránkách mojda.com

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto webových stránkách?

Zpracování dat těchto webových stránek je vykonáváno provozovatelem internetových stránek. Kontakt na provozovatele internetových stránek je dostupný v části právní upozornění na tomto webu.

Jak se shromažďují Vaše údaje?

Mezi shromažďované údaje patří ty, které jste  sami poskytli. To zahrnuje například údaje vložené do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky prostřednictvím  IT systému při návštěvě  webové stránky. Jedná se zejména o technické údaje (např. o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému nebo o době strávené na našich stránkách). Tato data se shromažďují automaticky od chvíle, kdy vstoupíte na naše webové stránky. Toto chování lze změnit v nastavení cookies.

K čemu jsou Vaše údaje využívány?

Některá data budou shromažďována k tomu, abych mohl zajistit, že se během užívání  stránek nesetkáte s žádnými problémy. Další data mohou být použitá k tomu, abych analyzovali Vaše chování jakožto uživatele webové stránky.

Jaká máte práva ohledně Vašich údajů?

Kdykoli máte právo bezplatně získat informace o zdroji osobních údajů, které o Vás uchovávám, o příjemci těchto údajů a důvod, proč byly Vaše osobní údaje zpracovány. Také máte právo požádat, aby byly nesprávné údaje upraveny, aby k nim byl zablokován přístup nebo aby byly Vaše údaje vymazány. Můžete mě kdykoli kontaktovat kvůli těmto nebo jakýmkoli jiným dotazům ohledně svých osobních údajů na adrese uvedené v části právní upozornění. Také máte právo odvolat se u příslušného dozorčího orgánu ohledně jakékoli záležitosti týkající se Vašich osobních údajů.

Analytické nástroje a nástroje patřící poskytovatelům třetích stran
Při návštěvě  webu může být vaše chování při procházení stránek statisticky analyzováno. To se většinou děje pomocí souborů cookie a takzvaných analytických programů. Vaše chování při procházení stránek je většinou analyzováno anonymně; není možné jej vysledovat zpět k vám. Proti analyzování vašeho procházení stránek můžete vznést námitky, nebo mu můžete zabránit tím, že nebudete využívat určité nástroje. Detailní informace naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

Můžete vznést námitky proti analýze Vašeho chování na stránkách. O těchto možnostech budete informováni v prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Obecné a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto webových stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Během používání této webové stránky budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakákoli data, která vedou k Vaší identifikaci. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, která data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, za jakým účelem k tomu dochází.

Vezměte prosím na vědomí, že přenášení údajů prostřednictvím internetu (například skrze emailovou komunikaci), může do určité míry představovat riziko. Není zcela možné ochránit údaje proti přístupu třetí strany.

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho úkonů, které zpracovávají údaje, může probíhat pouze s Vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí jednoduše zaslat e-mail. Legálnost jakéhokoli zpracovávání dat uskutečněného před odvoláním Vašeho souhlasu nebude tímto odvoláním ovlivněna.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu

Subjekt, který poskytnul údaje, má právo podat stížnost u dozorčího orgánu ohledně jakéhokoli porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby data, která jsou zpracovávána s Vaším souhlasem automaticky nebo pro vykonání smlouvy, byly předány Vám nebo třetí straně v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno pouze pokud je to technicky možné.

SSL a TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tato stránka SSL a TLS šifrování. Šifrované spojení lze poznat podle toho, že se ve vyhledávací liště prohlížeče změní „http://“ na „https://“ a objeví se ikona visacího zámku v liště prohlížeče.

Pokud je SSL nebo TLS šifrování umožněno, údaje, které nám zašlete, nemohou být čteny třetí stranou.

Přístup, blokování a vymazání

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme, zdroji těchto údajů, jejich příjemci a důvod, proč byly Vaše osobní údaje zpracovány. Máte právo požádat, aby byly údaje opraveny nebo vymazány a aby byl přístup k nim zablokován. Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto nebo jakýchkoli jiných záležitostí spojených s osobními údaji, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené níže.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje získané skrze kontaktní formulář může vidět majitel a správce těchto webových stránek, přičemž správce je vázán mlčenlivostí a důvěrností informací. Vaše osobní údaje nepředáváme dalším stranám, neprodáváme je (výjimku tvoří Newsletter, více v sekci 7 Newsletter).

Majitelem webu je

MgA. David Moješčík:
Janovice

E-mail: mojda@mojda.com

Správcem webu je:

Mgr. Kristýna Kadlecová
info@kristynakadlecova.cz

4. Shromažďování dat na webových stránkách

Soubory cookie

Webové stránky mohou využívat takzvané soubory cookie. Tyto soubory nezpůsobují žádné poškození Vašemu počítači ani neobsahují viry. Cílem souborů je zajistit, aby byl náš obsah uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy Vaším prohlížečem do Vašeho počítače.

Většina námi používaných souborů cookie jsou takzvané „relační cookie“. Jsou tedy automaticky vymazány po ukončení Vaší návštěvy webu v prohlížeči. Ostatní soubory mohou být ve Vašem zařízení uloženy, dokud je Vy sami nevymažete. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie, přijímali soubory případ od případu, mohli blokovat přijímání souborů ve zvláštních případech nebo obecně, nebo aby bylo povoleno jejich automatické mazání, když je prohlížeč zavřený. Pokud budou soubory cookie deaktivovány, může dojít k narušení funkčnosti webových stránek.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesů elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které si přejete využívat (jako je funkce newsletteru), jsou ukládány v souladu s článkem 6 (odstavce 1 písmene F) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie ve Vašem počítači, aby Vám mohl poskytovat bezchybnou a efektivní službu. Pokud jsou ve Vašem počítači uloženy další soubory cookie (jako například pro analýzu vašeho procházení stránek), budou v tomto prohlášení o ochraně údajů projednávány samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných „souborech protokolu serveru“, které nám jsou automaticky posílány Vaším prohlížečem. Tyto informace zahrnují:

• typ webového prohlížeče
• použitý operační systém
• stránku, ze které byl soubor požadován
• datum a čas požadavku
• IP adresu

Tato data nebudou propojena s jiným zdrojem dat.

Zpracování je prováděno v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z níže uvedených účelů shromažďování údajů: Zabezpečení a stabilita systému.

Kontaktní formulář

V případě, že nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, informace, které uvedete ve formuláři, včetně Vámi uvedených kontaktních údajů, budou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případné následné otázky. Tato data nebudou předávána bez Vašeho souhlasu.

Údaje zadané do kontaktního formuláře budou proto zpracovány výhradně s Vaším souhlasem (na základě článku 6, odstavce 1, písmene A) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat jednoduše prostřednictvím e-mailu. Zákonnost veškerých operací zpracovávajících údaje, které již proběhly před odvoláním Vašeho souhlasu, nebude odvoláním Vašeho souhlasu ovlivněna.

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstanou uloženy, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním Vašich dat, nebo dokud jejich uložení nebude déle potřeba (například po zpracování vašeho dotazu). Povinné právní předpisy – zejména pokud jde o dobu uchovávání dat – nebudou ovlivněny.

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách, použijeme Vámi předané údaje pouze ke zpracování Vašeho konkrétního dotazu. S poskytnutými údaji bude zacházeno důvěrně. Poskytnutá data a historie zpráv vyměněných s naší technickou podporou se ukládají pro následné dotazy a kontaktování.

5. Sociální média

Sdílení obsahu prostřednictvím pluginů (Facebook, Instagram, Twitter atd.)
Obsah našeho webu lze sdílet na sociálních sítích jako jsou Facebook, Instagram nebo Twitter způsobem, který je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. K tomu systém využívá nástroje, které jsou v souladu s GDPR a nepředávají údaje uživatele provozovatelům této platformy automaticky. Pokud je uživatel přihlášen k jedné ze sociálních sítí a použije sociální tlačítka Facebook, Instagram, Twitter atd., vyskočí informační okno, kde může uživatel odeslat potvrzení stisknutím příslušného tlačítka.

Uživatelé mohou sdílet obsah těchto stránek na sociálních sítích tak, aby byl v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů bez toho, aniž by provozovatelé sociálních sítí měli umožněno vytvořit kompletní profily prohlížeče.

6. Analytické nástroje

Google Analytics

Tyto internetové stránky používají funkce webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics využívají takzvané „soubory cookie“. Jsou to textové soubory ve Vašem počítači, které umožňují analyzovat, jakým způsobem užíváte tyto webové stránky. Informace generované soubory cookie týkající se Vašeho používání těchto webových stránek budou zpravidla předány Google serveru v USA a tam i uloženy.

Ukládání Google Analytics souborů cookie je v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů s cílem optimalizovat jak svůj webový obsah, tak i reklamu na nich zobrazovanou.

Anonymizace IP adresy

Na webové stránce máme aktivovanou funkci anonymizace IP adresy. Google funkci užívá ke zkrácení vaší IP adresy v členských státech Evropské Unie nebo u ostatních signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do USA. Ve výjimečných případech je celá adresa předána Google serveru v USA a tam je zkrácena. Google, jednající jménem provozovatele těchto webových stránek, užívá tyto informace k analýze Vašeho využívání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a k zajištění dalších funkcí spojených s používáním webové stránky a používáním internetu. IP adresa Vašeho vyhledávače přenášená v souvislosti se službou Google Analytics nebude spojena s dalšími údaji drženými společností Google.

Plugin vyhledávače

Uložení souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie týkající se Vašeho používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) byly shromažďovány a zpracovávány společností Google stažením a instalací dostupného pluginu z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby Vás upozorňoval na používání souborů cookie a přijímal soubory cookie pouze případ od případu, blokoval přijímání souborů cookie v konkrétních nebo obecných případech či povolil automatické mazání souborů po zavření prohlížeče. Pokud budou soubory cookie deaktivovány, může být funkce webových stránek narušena.

7. Newsletter

Údaje newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený těmito webovými stránkami, budeme požadovat Vaši e-mailovou adresu spolu s informacemi, které nám umožní ověřit, že jste majitelem dané e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje budou shromažďovány buď na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, nebo vůbec. Tyto údaje jsou používány výhradně k zasílání požadovaných informací. Pokud odsouhlasíte předání a uchování Vašich údajů za účelem zasílání newsletteru, souhlasíte také s tím, že tyto údaje můžeme využít v aplikaci třetích stran zajišťující distribuci newsletteru.

Údaje zadané do formuláře pro přihlášení odběru newsletteru jsou zpracovávány výhradně s Vaším souhlasem a v souladu s článkem 6, odstavce 1, písmene A, nařízení GDPR. Svůj souhlas s ukládáním údajů, Vaší e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání newsletteru můžete odebrat kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ umístěný v newsletteru. Zákonnost dříve provedených operací zpracovávajících údaje nebude odebráním souhlasu ovlivněna.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou uloženy, dokud nezrušíte svůj odběr. Po Vašem odhlášení budou vymazány. Data, která ukládáme za jiným účelem (např. e-mailová adresa pro členství), nebudou tímto ovlivněna.

Údaje, které jsou takto shromažďovány, budou zpracovány s vaším souhlasem v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmene A, nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odebrat, a to odhlášením odběru newsletteru. Zákonnost dříve provedených operací zpracovávajících údaje nebude odebráním souhlasu ovlivněna.

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou uloženy, dokud nezrušíte svůj odběr. Po Vašem odhlášení budou vymazány z našich serverů  i serveru poskytovale rozesílky.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky mohou využít pluginu (doplňku) ze stránek YouTube, provozovaných společností Google.

Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Server YouTube tak bude informován, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit historii procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

YouTube používáme v zájmu zatraktivnění prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odstavce 1, písmene F, nařízení GDPR.

9. Technické informace

Webové stránky jsou postaveny na redakčním systému WordPress a šabloně DIVI.
Současně webové stránky využívají funkčních modulů kompatibilních s DIVI, využívající hlavně relační cookies.