Poutník, 2013

kombinovaná technika

70 x 60 x 60 cm

Poutník – socha Poutníka vznikla na základě dřívější práce s konstrukcí a strukturou, která by měla umocnit dynamiku a kompoziční řešení celé sochy. Východiskem byly dílčí práce na soutěžním návrhu sochy – pomníku Nikoly Tesly v Praze (společná práce s Michalem Šmeralem – dílo sice uspělo v soutěži, ale nebylo realizováno). Původní struktury nerezových trubek s ostrými ohyby představujícími blesky u sochy Nikoly Tesly zde nahradily dynamické spirály, které symbolizují energii, ale i ohraničení kráčející postavy poutníka. Poutník prochází devíti kruhy pekla (částečná inspirace Dantovým Peklem) a navzdory svým ideálům a odhodlání je neustále vysáván a svazován mocnou temnotou.