Galerie výtvarného umění v Ostravě

11/2000-1/2001

kurátor: Pavel Netopil
foto: Kristýna Štuková