Eva

Eva, 2023

polyester, sklolaminát, akrylát

200 x 396 x 132 cm

Socha posloužila jako model pro realizaci sochy v bronzu (soukromý investor – Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.). Vychází z předešlé kompozice sochy „Pokora“, ale v základu navazuje na starší sochu „Ctnost ctností“. Opět je inspirována jógovou pozicí zvanou Gomukha ásana, neboli póza kravičky – také někdy nazývaná ženská pozice. Tím spíš je dána sounáležitost této pozice s tématem biblické Evy, co – by pramáti lidstva, která nebyla zrozena z ženy. V pokoře příjmá s rozpřaženýma rukama předurčení nevyhnutelného osudu. Vznáší se jako – by nad zemí, kdy pomocí skrytého bodu doteku na lýtku levé nohy vytváří stín pod tělem a pro zajištění stability se lehce dotýká malíčky obou nohou země, z níž je v podstatě přes muže zrozena.

Socha je zatím ještě stále ve fázi tvůrčího procesu a není úplně ve finální podobě. Celý proces finalizace zůstává autorovým tajemstvím.

foto: Martin Popelář a archiv autora

Ishvara

Ishvara, 2020

polyester, sklolaminát, akrylát, sklo, nerezová ocel, ocel

232 x 100 x 70 cm

Ishvara – mužská postava, ve starověké indické filozofii Bůh všech bohů. Sochou jsem si otevřel „mužské“ téma (do té doby jsem zobrazoval především ženské postavy). Figurální kompozice, která zobrazuje mužskou postavu, vzpínající se k nebesům, ale zároveň narážející svou pravou ruku symbolicky do ocelového podstavce (symbolika země – železo). Zůstává na divákovi, zda chce motiv vnímat jako motiv stvoření a nebo destrukce. Inspirace pro kompozici je jak ve skutečné jógové pozici, tak i v díle Williama Blakea („V dávných dobách“). Zdánlivá čistota forem odkazuje zčásti na klasicismus 19. století, ale i na pozdější tvorbu, zejména v Německu 30. – 40. let, nebo v dalších diktaturách 20. století. V přípravě je i černá verze sochy. Vše je však třeba brát s jistou dávkou nadsázky a ironie. Sochu bych chtěl někdy v budoucnu zrealizovat v nadživotní velikosti.

foto: Ivan Pinkava