Eva

Eva, 2023

polyester, sklolaminát, akrylát

200 x 396 x 132 cm

Socha posloužila jako model pro realizaci sochy v bronzu (soukromý investor – Rehabilitační centrum Čeladná s. r. o.). Vychází z předešlé kompozice sochy „Pokora“, ale v základu navazuje na starší sochu „Ctnost ctností“. Opět je inspirována jógovou pozicí zvanou Gomukha ásana, neboli póza kravičky – také někdy nazývaná ženská pozice. Tím spíš je dána sounáležitost této pozice s tématem biblické Evy, co – by pramáti lidstva, která nebyla zrozena z ženy. V pokoře příjmá s rozpřaženýma rukama předurčení nevyhnutelného osudu. Vznáší se jako – by nad zemí, kdy pomocí skrytého bodu doteku na lýtku levé nohy vytváří stín pod tělem a pro zajištění stability se lehce dotýká malíčky obou nohou země, z níž je v podstatě přes muže zrozena.

Socha je zatím ještě stále ve fázi tvůrčího procesu a není úplně ve finální podobě. Celý proces finalizace zůstává autorovým tajemstvím.

foto: Martin Popelář a archiv autora

Ctnost ctností

Ctnost ctností, 2012

polyesterový gel, akrylát, nerez ocel

životní velikost

soukromý investor

Ctnost ctností – postava je v životní velikosti. Socha je založena na jógové pozici zvané Gomukha ásana, neboli póza kravičky – také někdy nazývaná ženská pozice. Jde o upravenou verzi jemně se vznášející postavy – opět spočívající na třech bodech – koleni levé nohy a malíčcích obou chodidel. Socha vznikala několik let a dvakrát byla nešťastnou náhodou (a cizím zaviněním) při vytváření díla zcela zničena. Při třetím pokusu vymodelovat sochu z hlíny jsem začal uvažovat o realizaci této sochy v kameni. Díky soukromému investorovi k této realizaci nakonec došlo (v roce 2013). Celý proces práce mě naučil trpělivosti a především pokoře, proto jsem nakonec dal tomuto dílu název Ctnost ctností (sv. Tomáš Akvinský považoval pokoru za ctnost ctností).

Pokora

Pokora, 1998

carrarský mramor

39 x 34 x 37 cm

Pokora jako stav mysli, uvědomění si svou vlastní nedokonalost. Socha, která kterou jsem nikdy nedokončil. Modelem pro tuto sochu byl můj tatínek, jogín a milující člověk. Plastika vychází ze základní, ne-li výchozí jógové pozice – pozice v sedu s nataženýna nohama a mírně opřenýma rukama, rovnými, ale uvolněnými zády, s výdechem je hlava v předklonu, je to začátek dalších cvičení a začátek dlouhé cesty.