Extáze

Extáze, 2001

polyester, sklo, ocel

104 x 60 x 55 cm

Extáze – byla inspirována jógovými ásanami. Socha byla tvořena se snahou vyjádřit mé zkušenosti s jógou prostřednictvím kompozice a pojetí celého díla. Kompoziční posun k vnitřní obraznosti a procítění, spolu s principy klasického figuralismu. Dílo je součástí jakéhosi triptychu – skupiny tří soch – Katarze (očisty), Meditace a této konkrétní sochy – Extáze.

foto: Ivan Pinkava

Očista

Očista, 2000

polyester, kanekalon

84 x 60 x 56 cm

Jedno z prvních děl inspirovaných jógou, ale také inspirovaných tématy z historie. Plastika symbolizuje katarzi v mnoha podobách a projevech, a to jak fyzickou očistu, tak duchovní či mystickou. Vždy mě baví přidat do sochy nějaký další prvek, který může dílo oživit, ale je také formou jakési readymade. Nejvíce se teď zabývám očima sochy, ale dříve mě fascinovaly i vlasy. Vlasy jsou zde symbolem ochrany, ale také pomíjivosti a marnivosti. Při realizaci práce jsem poprvé aplikoval systém více modelek – při modelování postupně pózovalo více než deset dívek. V průběhu práce jsem tak „potvrdil“ některé soudobé výzkumy o hledání tzv. ideálu krásy na základě digitálních informací, které ve svých závěrech v podstatě konstatovaly principy průměrných charakteristik a typologie. Při první prezentaci díla jsem ještě jako student realizoval představení, které zároveň zdůrazňovalo sounáležitost tvůrce s dílem. V pozdějších dílech jsem se postupně vzdaloval od performance jakožto uměleckého vyjádření a soustředil se spíše na interakci diváka s hotovým dílem.